Weather Station

Weather station
  • ایستگاه هواشناسی Weather Station یک کارشناس هواشناسی که همیشه در دسترس است.با کارشناس هواشناسی شخصی‌تان در جریان آخرین اخبار آب‌وهوایی قرار بگیرید. اگر دوست دارید اولین کسی باشید که با اطلاعاتی راجع به هوا مکالمه را شروع می‌کند، ایستگاه هواشناسی، محصول جدید TIS درست همان چیزی‌ست که لازم دارید. این راهکار هوشمند که در خارج از خانه نصب می‌شود همه‌ی آن چیزی که لازم است درمورد آب‌وهوا بدانید در اختیارتان می‌گذارد.این سنسور دارای شاخص سرعت و جهت وزش باد، شاخص نور طبیعی محیط، دما، رطوب، میزان اشعه‌ی فرابنفش خورشید و بارندگی‌ست..
  • قابلیت ها :
  • سنسور تشخیص جهت باد
  • سنسور تشخیص سرعت باد
  • سنسور سنجش دما در فضای باز
  • سنسورسنجش شدت نور
  • سنسورمیزان بارش باران
  • سنسور سنجش میزان رطوبت
  • سنسورUV
Weather station

Weather station

speed

speed

rain

Rain

uv

UV

Humidity

Humidity

sun

Sun

temperature

temperature

گواهینامه ها

استاندارهای خانه هوشمند
استاندارهای خانه هوشمند

ساختار راهکار هواشناسی TIS

محصولات مرتبط