Auto timer

Auto timer

Auto timer زندگی ما به مفهوم زمان بستگی دارد. بر اساس این مفهوم است که تصمیم می‌گیریم چه کاری را چگونه و کجا انجام دهیم. بنابراین برنامه‌ریزی بر اساس زمان دقیق اهمیت زیادی دارد.یک دستیار هوشمند که مدیریت برنامه‌های شما را به عهده گرفته و همه‌ی کارها را بر اساس جدول زمانی‌ای که برایش تعریف کرده‌اید انجام می‌دهید.

  • قابلیت ها :
  • قابلیت قابلیت منطق پذیری تا 254 لایه منطق باز بر اساس IF ,OR , AND , NOR , NAD.
  • قابلیت تنظیم ساعات شبانه روز ، تاریخ ، زمان طلوع و غروب آفتاب ، اوقات شرعی
  • قابلیت اجرای سناریو دلخواه در زمان ، تاریخ و یا اوقات شرعی مشخص شده
  • قابلیت اجرای دستورات مختلف در سناریو های دلخواه با تعیین مدت زمان
  • قابلیت تشخیص مختصات جغرافیایی ساختمان
  • قابلیت اجرای سناریوهای پیجیده و تو در تو
  • قابلیت برنامه ریزی سیستم آبیاری هوشمند.
  • قابلیت فرمان به سیستم روشنایی و یا سرمایش گرمایش در زمان و یا روزهای خاص هفته
logic

logic

scene

scene

timer

timer

گواهینامه ها

استاندارهای خانه هوشمند
استاندارهای خانه هوشمند
استاندارهای خانه هوشمند
استاندارهای خانه هوشمند

راهکارهای چندکاره در خانه.

یک قطعه برای پوشش تمامی نیازهای شما

دستیار همه‌کاره شما.

تایمر سیستم تهویه خانه خود را تنظیم کنید.

هوای خانه را به دمای مطلوب برسانید.

محصولات مرتبط